Dräger X-am 2000 Atex Gassdetektor


Dräger X-am 2000 atex gassdetektor er spesielt utviklet for personlig oppfølging. Den 1 - til 4 - gassdetektor måler pålitelig brennbare gasser og damper, samt O2, CO og H22. I kombinasjon med en ekstern pumpe, kan Dräger X-am 2000 enkelt tilpasses for å måle trange rom før innreise. Pålitelig måleteknikk, lang sensor levetid og enkel betjening kombinerer maksimal sikkerhet med en lav kostnad for eierskap

Drager Atex Gassdetektor

Atex Gassdetektor

MSA Gassdetektorer


MSA rekke gassdetektorer inkluderer 3 modeller av bærbare gassdetektorer for 1, 4 eller 5 gass typer inkludert LEL, oksygen, karbonmonoksyd, hydrogensulfid og svoveldioksid. MSA serien også Statiske Atex gassdetektorer, Atex gass-sensorer, og Atex måleinstrumenter ..

MSA Gassdetektorer


MSA Gassdetektorer